Контакти

За връзка с екипа на Центъра за преводи и редакции използвайте формата за контакт

Форма за контакт

 
Captcha
 
    
Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.