search_info
 
Заглавие Големина Изтегли
LAW ON ASYLUM AND REFUGEES 332 KB Pdf-icon
LAW ON BLOOD, BLOOD DONATION, AND BLOOD TRANSFUSION 161 KB Pdf-icon
LAW ON CONSUMER PROTECTION 644 KB Pdf-icon
LAW ON E-GOVERNANCE 197 KB Pdf-icon
LAW ON MEDICAL DEVICES 430 KB Pdf-icon
LAW ON STATE AGENCY "NATIONAL SECURITY" 367 KB Pdf-icon
LAW ON THE MEDICINAL PRODUCTS IN HUMAN MEDICINE 653 KB Pdf-icon
Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.