search_info
Celex Заглавие Големина Изтегли

41976X1008(01)

АКТ ЗА ИЗБИРАНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В АСАМБЛЕЯТА ЧРЕЗ ВСЕОБЩИ ПРЕКИ ИЗБОРИ 681 KB Pdf-icon

12004V

ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯ ЗА ЕВРОПА 2 MB Pdf-icon

12003T

ДОГОВОР МЕЖДУ КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИРЛАНДИЯ, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ (ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ) И ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, РЕПУБЛИКА ПОЛША, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, РЕПУБЛИКА ПОЛША, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 14 MB Pdf-icon

12001C

ДОГОВОР ОТ НИЦА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ДОГОВОРИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ И НА НЯКОИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ АКТОВЕ (2001/С 80/01) 708 KB Pdf-icon

11997D

ДОГОВОР ОТ АМСТЕРДАМ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ДОГОВОРИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ И НЯКОИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ АКТОВЕ 2 MB Pdf-icon

11994N

ДОГОВОР между Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Португалската република, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Кралство Норвегия, Република Австрия, Република Финландия, Кралство Швеция, относно присъединяването към Европейския съюз на Кралство Норвегия, Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция 3 MB Pdf-icon

11993R-PRO-BEI-B

ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА УСТАВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, ОПРАВОМОЩАВАЩ СЪВЕТА НА ГУВЕРНЬОРИТЕ ДА СЪЗДАДЕ ЕВРОПЕЙСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 141 KB Pdf-icon

11992M

ДОГОВОР ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 1 MB Pdf-icon

11986U

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ АКТ 520 KB Pdf-icon

11985I

АКТОВЕ относно присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Европейските общности - ДОГОВОР между Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална република Германия, Гръцката република, Френската република, Ирландия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейските общности) и Кралство Испания, Португалската република, относно присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия 5 MB Pdf-icon
Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.