01-07-2009

Приключи стартиралото в средата на м. март обучение на служителите от държавната администрация за по-ефективна работа с бази данни, съдържащи актове от европейското законодателство, работа с терминологични бази данни в областта на правото на ЕС в Интернет и използваната в тях специализирана терминология.

24-06-2009
На 24 юни 2009 г., Центърът за преводи и редакции (ЦПР) към министъра на държавната администрация и административната реформа, с любезното съдействие на Представителството на Европейската комисия в България, проведе в Информационния център на ЕС заключителна пресконференция по проект „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”, който се финансира по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд. Пресконференцията беше организирана във връзка с предстоящото – на 9 юли 2009 г. – официално приключване на работата по проекта.
22-06-2009

Отпечатана е втора информационна дипляна за проекта на ЦПР с цел представяне и популяризиране на постигнатите резултати

Центърът за преводи и редакции отпечата и вече разпространява втората информационна дипляна, която има за цел да представи и популяризира резултатите, постигнати в рамките на проекта „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

19-06-2009

RechnikЦентърът за преводи и редакции отпечата и разпространява многоезичен речник, който съдържа 3 000 термина, терминосъчетания, ключови думи и ключови изрази от достиженията на правото на ЕС (acquis) на български, английски, френски и немски език. Той отразява действащата електронна терминологична база данни, разработена от Центъра и достъпна на интернет адрес: www.trc.government.bg.

Речникът е предназначен за разпространение до всички структури на държавната администрация.

30-04-2009

Term searchПрез м. април започна функционирането на електронна многоезична база данни от термини, терминосъчетания, ключови думи и ключови изрази от всички 20 области на достиженията на правото на ЕС (acquis) на български, английски, френски и немски език. Достъпът до нея е свободен и се осъществява през обновената Интернет страница на Центъра за преводи и редакции (ЦПР).

16-03-2009

PomagaloОт 16 март 2009 г. Центърът за преводи и редакции започна провеждането на обучение, насочено към служителите от държавната администрация, за работа с бази данни, съдържащи актове от европейското законодателство, за работа с терминологични бази данни в областта на правото на ЕС в Интернет и използваната в тях специализирана терминология, както и за работа с Интернет страниците на европейските институции.

25-02-2009

На 25 февруари 2009 г. Центърът за преводи и редакции проведе еднодневен семинар на тема „Проблеми при въвеждането и употребата на нови термини на български език в процеса на превод на acquis”.

Събитието, което с любезното съдействие на Представителството на Европейската комисия в България се състоя в Информационния център на ЕС, беше организирано в рамките на проекта „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”, който ЦПР реализира от 9 юли 2008 г. с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от ЕСФ.

08-01-2009

Центърът за преводи и редакции отпечата и разпространи първата информационна дипляна, която представя проекта на ЦПР „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство” и дава информация за напредъка по дейностите, постигнат през първите шест месеца от началото на неговото стартиране.

28-11-2008

Готови са резултатите от стартиралото в края на м. юли изследване на потребностите служителите от централната, областните и общинските администрации от тематични обучения, насочени към работа с бази данни, свързани със законодателството на ЕС.

Изследването бе реализирано съвместно с „Ню Ай” ООД по проекта на Центъра за преводи и редакции „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

10-09-2008

На 10 септември 2008 г. в хотел „КРИСТАЛ ПАЛАС БУТИК” Центърът за преводи и редакции (ЦПР) проведе своята първа ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ, която имаше за цел да представи на вниманието на българската общественост проекта „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”, финансиран по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.