Пресконференция за официално представяне на Проекта на ЦПР „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство” пред българската общественост

Дата: 10-09-2008

На 10 септември 2008 г. в хотел „КРИСТАЛ ПАЛАС БУТИК” Центърът за преводи и редакции (ЦПР) проведе своята първа ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ, която имаше за цел да представи на вниманието на българската общественост проекта „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”, финансиран по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Официални покани за събитието бяха отправени до министъра на държавната администрация и административната реформа г-н Николай Василев, заместник-министри: г-жа Мария Дивизиева и г-жа Бужка Лукич, директори на дирекции от МДААР, както и до г-н Димитър Пенков, изпълнителен директор на Института по публична администрация (ИПА), който е и партньор по проекта.

Участниците в пресконференцията: г-жа Инна Славова, и.д. директор на ЦПР и ръководител на проекта, г-жа Зорница Александрова, терминолог, и г-жа Жени Кирилова, връзки с обществеността – представиха на вниманието на медиите и гостите мултимедийна презентация на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

Гостите на събитието проявиха голям интерес към създаването на онлайн терминологична база данни, съдържаща 3 000 термина и терминосъчетания от европейското право на 4 езика: български, английски, френски и немски - както и към отпечатването на огледален на електронната терминологична търсачка речник на хартиен носител в 500 екземпляра, които, в рамките на проекта, ще бъдат разпространявани главно сред структурите на държавната администрация.

Събитието беше отразено от БТА, вестник „Монитор”, RFI (Radio France International) и други медии.

Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.