Семинар на тема „Проблеми при въвеждането и употребата на нови термини на български език в процеса на превод на acquis"

Дата: 25-02-2009

На 25 февруари 2009 г. Центърът за преводи и редакции проведе еднодневен семинар на тема „Проблеми при въвеждането и употребата на нови термини на български език в процеса на превод на acquis”.

Събитието, което с любезното съдействие на Представителството на Европейската комисия в България се състоя в Информационния център на ЕС, беше организирано в рамките на проекта „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”, който ЦПР реализира от 9 юли 2008 г. с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от ЕСФ.

Участие в семинара взеха ръководители и експерти от работните групи към Съвета по европейски въпроси, преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалисти в областта на лингвистиката и преводачи на свободна практика. Официални покани бяха изпратени до министъра на държавната администрация и административната реформа г-н Николай Василев, заместник-министри: г-жа Мария Дивизиева и г-жа Бужка Лукич, директори на дирекции в МДААР, както и до г-жа Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.

Семинарът бе официално открит от г-жа Инна Славова, и.д. директор на Центъра за преводи и редакции и ръководител на проекта. Тя запозна участниците и гостите на събитието с основните акценти от работния процес по проекта, както и с напредъка по отделните дейности до момента.

За лектори по темата бяха поканени: ст.н.с. д-р Петя Костадинова от Института за български език към БАН, доц. д-р Весела Генова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, г-жа Росица Василева – терминолог в българския преводачески отдел в Генерална дирекция „Писмени преводи” на Европейската комисия; и г-жа Зорница Александрова – терминолог в Центъра за преводи и редакции.

Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.