Отпечатана е втора информационна дипляна за проекта на ЦПР с цел представяне и популяризиране на постигнатите резултати

Дата: 22-06-2009

Отпечатана е втора информационна дипляна за проекта на ЦПР с цел представяне и популяризиране на постигнатите резултати

Центърът за преводи и редакции отпечата и вече разпространява втората информационна дипляна, която има за цел да представи и популяризира резултатите, постигнати в рамките на проекта „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.