21-08-2008

От 21 август до 5 септември 2008 г. ще бъде проведена он-лайн анкета, свързана с работата на служителите от централната, областните и общинските администрации със законодателството на ЕС.

Анкетата е разработена от Центъра за преводи и редакции, като част от проектa „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

09-07-2008
Проектът на Центъра за преводи и редакции „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство” спечели финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.