Екип

Inna_Slavova
Име: Инна Славова
Информация: 

Директор на Център за преводи и редакции
тел.: 02/940-33-70; 02/940-36-06
факс: 02/940-36-49

Инна Славова е родена на 18 юни 1976 г. в София.

В периода 1994 г. – 1996 г. следва икономически науки в университета „Париж ІІ - Асас” в гр. Париж, Франция.

През 2000 г. завършва Нов български университет с квалификационно образователна степен „Магистър по международни отношения”, гр. София.
Понастоящем следва специалност „Право” в Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски” в гр. Благоевград.

Владее френски и английски език, ползва руски.

От м. ноември 2001 г. до м. ноември 2006 г. Инна Славова работи като езиков редактор в Център за преводи и редакции към министъра на държавната администрация и административната реформа.

От м. ноември 2006 г. Инна Славова е изпълняващ длъжността директор на Центъра за преводи и редакции.

От м. март 2007 г. Инна Славова е пълноправен член на Управителния съвет на Центъра за преводи към органите на ЕС в гр. Люксембург, в качеството си на представител на Република България.

Adelina_Kandova
Име: Аделина Кандова
Информация: 

Главен експерт
тел.: 02/940-36-07
факс: 02/940-36-49

Дипломирана през 2000 г. като магистър по право в Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград.

От м. април 2005 г. работи в Център за преводи и редакции като юридически редактор.

Jeni
Име: Жени Кирилова
Информация: 

Главен експерт
тел.: 02/940-36-10
факс: 02/940-36-49

Дипломирана през 1999 г. като магистър по Българска филология във Факултета по славянски филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

От м. ноември 2006 г. работи в Център за преводи и редакции като документалист.

Zori
Име: Зорница Александрова
Информация: 

Главен експерт
тел.: 02/940-36-41
факс: 02/940-36-49

Дипломирана през 2004 г. като бакалавър в специалност Френска филология на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и като магистър през 2006 г. в специалност Маркетинг по съвместна програма на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” и Икономическия институт на БАН

От м. август 2006 г. работи в Център за преводи и редакции като езиков редактор и терминолог.

Iglika_Karanikolova
Име: Иглика Караниколова
Информация: 

Главен експерт
тел.: 02/940-36-52
факс: 02/940-36-49

Дипломирана през 1976 г. като магистър по Българска филология във Факултета по славянски филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

От м. август 2004 г. работи в Център за преводи и редакции като коректор.

Tzveti
Име: Цветана Евгениева
Информация: 

Младши експерт
тел.: 02/940-36-09
факс: 02/940-36-49

Магистър по Право в Нов български университет, гр. София. Дипломиран юрист от 2005 г.

От началото на 2007 г. работи в Център за преводи и редакции като юридически редактор.

Irena_Borisova
Име: Ирена Борисова
Информация: 

Главен експерт
тел.: 02/940-36-09
факс: 02/940-36-49

Бакалавър по Приложна лингвистика и Френска филология във Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград. Дипломирана през 2004 г.

От началото на 2007 г. работи в Център за преводи и редакции като езиков редактор.

Pic_dimmo
Име: Димо Петров
Информация: 

Главен експерт
тел.: 02/940-36-07
факс: 02/940-36-49

Дипломиран през 2001 г. като магистър по Българска филология във Факултета по славянски филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

От м. юни 2006 г. работи в Център за преводи и редакции като езиков редактор.

Petya_Bateva
Име: Петя Батева
Информация: 

Младши експерт
тел.: 02/940-21-07
факс: 02/940-36-49

Бакалавър по „Гражданска и корпоративна сигурност” в Нов български университет, гр. София, дипломирана през 2006 г. Магистър по „Национална и международна сигурност” в Нов български университет, гр. София, дипломирана през 2008 г.

От м. март 2007 работи в Център за преводи и редакции като езиков редактор.

Galina_Kasarova
Име: Галина Касърова
Информация: 

Младши експерт
тел.: 02/940-36-51
факс: 02/940-36-49

Бакалавър по Испанска филология, дипломирана през 2005 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
Специалист по Европейска икономическа интеграция, дипломирана през 2007 г. в Университета за национално и световно стопанство, гр. София.
Магистър по Туризъм, дипломирана през 2009 г. във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.
От м. март 2007 г. работи в Център за преводи и редакции като езиков редактор.

Katia
Име: Катерина Янева
Информация: 

Младши експерт
тел.: 02/940-36-51
факс: 02/940-36-49

Магистър по Международни отношения, дипломирана през 2007 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

От м. юли 2008 г. работи в Център за преводи и редакции като юридически редактор.

Violeta_velichkova
Име: Виолета Величкова
Информация: 

Старши експерт
тел.: 02/940-36-07
факс: 02/940-36-49

Дипломирана през 2005 г. като бакалавър по „Френска филология” във Факултет „Класически и нови филологии” на СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София.

Понастоящем подготвя защита на дипломна работа за магисър по управление в публичния сектор към IFAG (Institut Français d’Administration de la Gestion), гр. София.

От м. октомври 2005 г. работи в Център за преводи и редакции като езиков редактор.

От м. март 2007 г. Виолета Величкова е алтернативен член на Управителния съвет на Центъра за преводи към органите на ЕС в гр. Люксембург.

Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.