Помощ при търсене в терминологичната търсачка

Инструкции
  1. В текстовото поле напишете търсения термин, терминосъчетание, ключова дума или ключов израз.
  2. Чрез радиобутоните Български/Английски посочете езика, на който е изписан терминът, терминосъчетанието, ключовата дума или ключовият израз.
  3. Натиснете бутона Търсене.


Ако искате да стесните диапазона на търсене:
  1. От падащия списък изберете една от категориите.
  2. Натиснете бутона Търсене.


Пример 1: Да се въведе израза „трудова злополука". Да се потърси съвпадение във всички категории.
Пример 2: Да се въведе израза „трудов договор". Да се потърси съвпадение в категорията „Право на установяване и свободно представяне на услуги".Пример 3: Да се въведе английския израз „work contract". Да се потърси съвпадение в категорията „Общи, финансови и институционални въпроси".Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.